บริษัท แสตนดาร์ด แลบ จำกัด เป็นผู้นำเข้า และตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์,
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย ในห้องทดลอง (Laboratory)
โดยนำเข้าเครื่องแก้วทดลอง “KIMBLE-KONTES” Glasswares, U.S.A. มากกว่า 25 ปี
ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้ทั่วไป นอกจาก นี้เรายังนำเข้า Hotplate Stirrer ; Parafilm M, USA.;
กระดาษกรอง“CHM” ; Autoclave Deodorant ; เครื่องแก้ว Din AS และสินค้าชั้นนำ
อีกมากมาย
PRODUCT CONTACT
Glasswares
KIMBLE/CHASE-
KONTES,U.S.A.
Beaker, Flask,
Test Tube,
Centrifuge Tube
Instruments
Hotplate-stirrer
(Labmart),Vortex
Mixer (LMS),
Vacuum Pump
(Harmony)
Filter Paper
Glass Microfiber
Filter,Membrane
Filter,
Cellulose Filter
etc.
Chemicals
BDH-Prolabo,Fluka,
Ajax,Merck,
Sigma-Aldrich,
Criterion,etc.
Plasticwares
NALGENE,KARTELL,
SAMCO. THAI
Bottles, Beaker,
Pipette, etc.

Standard Lab Co., Ltd.
24 Soi 64 Pattanakarn Rd.,Pravet,
Bangkok 10250 Thailand

Tel. 02-321-4562, 02-322-4511-2,
02-321-1436
Fax.02-322-6516
Email. info@standardlab.com