บริษัท แสตนดาร์ด แลบ จำกัด
เป็นผู้นำเข้า และตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์, อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย ในห้องทดลอง (Laboratory)


                 

Beaker
Flask
Test Tube
Centrifuge Tube
Pipette
Cylinder
Bottles
Burette
Vials
Filtration
Tissue Grinder
Condenser
etc.
Auto.Burette
Vol. Pipette
Mea. Pipette
Burette-Class AS
(with Batch Cert.)
Glass Microfiber Filter
Membrane Filter
Cellulose Filter
etc.
PRODUCT CONTACT
Glasswares
KIMBLE/CHASE-
KONTES,U.S.A.
Beaker, Flask,
Test Tube,
Centrifuge Tube
Instruments
Hotplate-stirrer
(Labmart),Vortex
Mixer (LMS),
Vacuum Pump
(Harmony)
Filter Paper
Glass Microfiber
Filter,Membrane
Filter,
Cellulose Filter
etc.
Chemicals
BDH-Prolabo,Fluka,
Ajax,Merck,
Sigma-Aldrich,
Criterion,etc.
Plasticwares
NALGENE,KARTELL,
SAMCO. THAI
Bottles, Beaker,
Pipette, etc.

Standard Lab Co., Ltd.
24 Soi 64 Pattanakarn Rd.,Pravet,
Bangkok 10250 Thailand

Tel. 02-321-4562, 02-322-4511-2,
02-321-1436
Fax.02-322-6516
Email. info@standardlab.com