ข้อมูลธนาคารที่สามารถชำระเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี : บ.แสตนดาร์ด แลบ จก.
เลขที่บัญชี : 198-098-9915

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

สาขา : ถนนพัฒนาการ

ธนาคารธนชาติ
ชื่อบัญชี : บ.แสตนดาร์ด แลบ จก.
เลขที่บัญชี : 233-2-08647-3

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

สาขา : ประเวศ

ธนาคารทหารไทย
ชื่อบัญชี : บ.แสตนดาร์ด แลบ จก.
เลขที่บัญชี : 124-206-9951

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

สาขา : ย่อย ถนนพระรามที่ 9

PRODUCT CONTACT
Glasswares
KIMBLE/CHASE-
KONTES,U.S.A.
Beaker, Flask,
Test Tube,
Centrifuge Tube
Instruments
Hotplate-stirrer
(Labmart),Vortex
Mixer (LMS),
Vacuum Pump
(Harmony)
Filter Paper
Glass Microfiber
Filter,Membrane
Filter,
Cellulose Filter
etc.
Chemicals
BDH-Prolabo,Fluka,
Ajax,Merck,
Sigma-Aldrich,
Criterion,etc.
Plasticwares
NALGENE,KARTELL,
SAMCO. THAI
Bottles, Beaker,
Pipette, etc.

Standard Lab Co., Ltd.
24 Soi 64 Pattanakarn Rd.,Pravet,
Bangkok 10250 Thailand

Tel. 02-321-4562, 02-322-4511-2,
02-321-1436
Fax.02-322-6516
Email. info@standardlab.com